top of page

Over Flanders Basketball Events

​Flanders Basketball Events werd opgericht door enkele basketballiefhebbers met een hart voor jeugdbasket.
Als coaches en ploegleiders hebben wij ervaren dat meerdaagse tornooien op interessante plekken voor veel kinderen en jongeren één van de mooiste ervaringen zijn die ze meemaken in hun jeugdopleiding. Daarom wensen wij op regelmatige basis dergelijke evenementen te organiseren. FBE is een VZW. Met deze organisatievorm beogen we vooral transparantie op alle vlakken, niet in het minst het financiële.

Uiteraard kan een tornooi niet georganiseerd worden zonder medewerking van actieve clubs. Daarom zoeken wij partnerclubs (zie word partnerclub) die met ons wensen samen te werken. Het fungeren als partnerclub levert diverse voordelen op. Wij wensen ons echter ook niet aan één enkele club te verbinden. Indien bepaalde tornooien een positef financieel saldo opleveren, zullen deze sommen in eerste instantie worden geïnvesteerd in de kwaliteit van volgende tornooien. Daarna kunnen bepaalde specifieke jeugdprojecten georganiseerd door clubs door ons ondersteund worden. Tot slot kan FBE eventueel bepaalde sociale projecten ondersteunen.

FBE kan ook organisatorische of materiële ondersteuning geven aan initiatieven die de clubs zelf nemen.

Tot slot is FBE in al de activiteiten die ze organiseert en ondersteunt gericht op een aantal belangrijke waarden : respect en verdraagzaamheid, maar vooral ook ontmoeting en vriendschap tussen spelers van verschillende nationaliteiten, taalgroepen, cultuur e.d. / sportiviteit en fair-play in het spel / het prioritair stellen van jeugdopleiding en jeugdbegeleiding in de basketbalsport / respect en waardering voor basketbalspelers en ploegen van om het even welk niveau / besef van de sociale rol die (jeugd) sport en in het bijzonder de basketbalsport te spelen heeft.

bottom of page